रानटी तो सराव ज्यांना विचित्र आहे.

शरीराचा भाग किंवा वस्तू विशिष्ट लैंगिक स्वारस्य व्यक्त करण्यासाठी म्हणतात. सर्वात सामान्य म्हणजे अवास्तव पोटदुखी, पादत्राणे, पोटदुखी, अपमान, मानसिक आजार, जननेंद्रियाचे मस्से आणि यूरोफिलिया.

Ads